مدیر داخلی و سرپرست امور بین الملل

هیدا ورعی

  •  لیسانس علوم سیاسی (تهران)
  • دانش آموخته بازیگری سینما از آموزشگاه آزاد سینمایی موج نو
  • اجرای صحنه و لباس در فیلم بادبادک ها پاکدامنی نمی دانند به کارگردانی هوشمند ورعی
  • اجرای صحنه و لباس در فیلم سوت زدن زیر آب به کارگردانی هوشمند ورعی
  • عضو انجمن گویندگان جوان

دیدگاه‌ها بسته هستند.