دوره های آموزشی بلند مدت (ترمیک)

برای موج نویی شدن در رشته های بازیگری ، کارگردانی و فیلمنامه نویسی ثبت نام نمایید.

پس از قبولی در ارزشیابی علمی و اخلاقی و پاس کردن دوره پیش نیاز (این دوره رایگان می باشد) هنرجویان در رشته های مختلف بازیگری ، کارگردانی و فیلمنامه نویسی به سه گروه سینما اتوپیا ، سینما پارادیزو و سینما نوستالژیا در زیر گروه های ادیپ ، گودو  و برانژه تقسیم بندی شده سپس زیر نظر اساتید فرهیخته و برجسته موج نو به پاس کردن دروس کارگاهی و تئوری مبادرت می ورزند.

در پایان هرترم هنرجویان جهت اخذ مدرک مورد تائید معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علاوه بر قبولی در آزمون های کارگاهی و تئوری ، موظف به پاس کردن واحد پایان نامه نیز می باشند.

واحد پایان نامه هنرجویان بازیگری : نقش آفرینی در فیلم یا تئاتر زیر نظر کمیته فنی آموزشگاه موج نو

واحد پایان نامه هنرجویان کارگردانی : ساخت فیلم زیر نظر کمیته فنی آموزشگاه موج نو

واحد پایان نامه هنرجویان فیلمنامه نویسی : نگارش فیلمنامه زیر نظر کمیته فنی آموزشگاه موج نو

  • بازیگری :

دوره هفت ماهه شامل 3 ترم ، مقدماتی ( 2 ماه ) ، میانی ( 2 ماه ) و تکمیلی ( 3 ماه )

  • کارگردانی :

دوره هفت ماهه شامل 3 ترم ، مقدماتی ( 2 ماه ) ، میانی ( 2 ماه ) و تکمیلی ( 3 ماه )

  • فیلمنامه نویسی :

دوره هفت ماهه شامل 3 ترم ، مقدماتی ( 2 ماه ) ، میانی ( 2 ماه ) و تکمیلی ( 3 ماه )

دیدگاه‌ها بسته هستند.