اساتید موج نو از دیروز تا امروز

1- دکترعطاالله کوپال (مبانی بازیگری)

2- دکترمهدی حامد سقائیان (دستور زبان بازیگری)

3- دکترعلی هاشمی (کارگردانی فیلم)

4- دکترفرشید ابراهیمیان (شخصیت شناسی)

5- اردلان شجاع کاوه (کارگاه بازیگری روانشناختی)

6- علی اکبرعلیزاد (کارگاه بازیگری)

7- امیرقادری (ازچاپلین تا براندو)

8- افشین سنگ چاپ (بازیگری مقابل دوربین)

9- مهرشاد کارخانی (بازیگری مقابل دوربین)

10- مسعود آب پرور (بازیگری مقابل دوربین)

11- رضا بهبودی (کارگاه بازیگری)

12- قاسم جعفری (بازیگری مقابل دوربین)

13- نیما حسنی نسب (درک و تحلیل فیلم)

14- نیما عباسپور(تجزیه و تحلیل فیلمنامه)

15- رسول نظرزاده (نظریه های بازیگری معاصر)

16- کیوان عسگری (فن بیان)

17- ایوب آقاخانی (تجزیه و تحلیل نمایشنامه)

18- رضا کشاورز (بدن و حرکت ، پانتومیم)

19- علی اصغر دشتی (کارگاه بداهه)

20- بهرنگ دزفولی زاده (عکاسی فیلم)

21- سعید احمدی (تحلیل نقش)

22- شاهد پیوند (کارگاه بداهه)

23- علیرضا احمد زاده (تجزیه وتحلیل نمایشنامه)

24- دومان ریاضی (نمایش ایرانی)

25- فرزین محدث (فن بیان)

26- علی خوشدونی (تجزیه و تحلیل فیلمنامه)

27- وحید ارباب زاده (تربیت حس)

28- داوود توحیدپرست(بازیگری مقابل دوربین) 

 

پاسخ دهید