دکتر هوشنگ ورعی

 • فوق تخصص جراحی توراکس
 • متخصص جراحی عمومی
 • عضو کالج بین المللی جراحان آمریکا
 • رئیس شورای شهر کرمانشاه (1386-1382)
 • قائم مقام و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (1372-1371)
 • عضو هیات منصفه مطبوعات استان کرمانشاه (1389-1384)
 • نایب رئیس شورای معتمدین استان کرمانشاه
 • عضو شورای سلامت استانداری کرمانشاه (1386-1382)
 •  مدیر عامل بیمارستان سجاد کرمانشاه (1384-1378)
 •  معاون آموزشی و رئیس دادگاه تجدید نظر سازمان نظام پزشکی استان کرمانشاه
 •  رئیس هیات مدیره شرکت تصویربرداری (MRI ) زاگرس کرمانشاه
 •  تهیه کننده فیلم های کوتاه ماه عریان می رقصد ، بادبادک ها پاکدامنی نمی دانند و سوت زدن زیر آب

 

 

 

 

دیدگاه‌ها بسته هستند.