مشاورحقوقی

  هدا ورعی

  • فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی ( تهران )
  • مدیر موسسه حقوقی آوای طنین دادگستر ( شماره ثبت : 32482 )

  • دانش آموخته بازیگری سینما از آموزشگاه آزاد سینمایی موج نو
  • اجرای صحنه و لباس در فیلم بادبادک ها پاکدامنی نمی دانند به کارگردانی هوشمند ورعی
  • اجرای صحنه و لباس در فیلم سوت زدن زیر آب به کارگردانی هوشمند ورعی
  • دوبلور و عضو انجمن گویندگان جوان

دیدگاه‌ها بسته هستند.