مراسم افطاری موج نو

  • هنرجویان دعوت شده به مراسم افطاری موج نو : هدا ورعی ، هیدا ورعی ، نیکا خاکپور ، مهرداد موسایی ، مسعود آشوری ، کورش امیر افضلی ، نوید دابا ، ولی ستاره صبح ، المیرا آبشاری ، الهه آبشاری ، رضا رحیمی راد

 

پاسخ دهید